Αν εγώ θέλω όμως ένα αντίγραφο της κάθε εκτύπωσης που βγήκε στο event;

Αν εγώ θέλω όμως ένα αντίγραφο της κάθε εκτύπωσης που βγήκε στο event;

Όλες τις φωτογραφίες θα τις πάρετε ηλεκτρονικά λίγες μέρες μετά το event. Αν δεν εννοείτε να βάζει ο κόσμος αντίγραφο της φωτογραφίας στο βιβλίο ευχών, αλλά θέλετε κυριολεκτικά όλες τις εκτυπωμένες φωτογραφίες να τις έχετε και εσείς, μπορείτε να προσθέσετε στο πακέτο σας να έχετε τις διπλές εκτυπώσεις. Με αυτόν τον τρόπο όλες οι φωτογραφίες που θα εκτυπωθούν, θα έχουν και ένα αντίγραφο ακόμα, το οποίο θα σας δοθεί στο τέλος του event