Αν εγώ θέλω όμως ένα αντίγραφο της κάθε εκτύπωσης που βγήκε νωρίτερα;

Αν εγώ θέλω όμως ένα αντίγραφο της κάθε εκτύπωσης που βγήκε νωρίτερα;

Μπορείτε να προσθέσετε στο πακέτο σας να έχετε τις διπλές εκτυπώσεις. Με αυτόν τον τρόπο όλες οι φωτογραφίες που θα εκτυπωθούν, θα εκτυπώνονται και μια επιπλέον φορά και για εσάς και θα σας παραδοθούν στο τέλος του event