Αν εγώ θέλω όμως ένα αντίγραφο της κάθε εκτύπωσης που βγήκε στο event;

Αν εγώ θέλω όμως ένα αντίγραφο της κάθε εκτύπωσης που βγήκε στο event;

Μπορείτε να προσθέσετε στο πακέτο σας να έχετε τις διπλές εκτυπώσεις. Με αυτόν τον τρόπο όλες οι φωτογραφίες που θα εκτυπωθούν, θα έχουν και ένα αντίγραφο ακόμα, το οποίο θα σας δοθεί στο τέλος του event