Θα έχω ήδη φωτογράφο στο event μου, αυτό θα επηρεάσει το Photobooth σας;

Θα έχω ήδη φωτογράφο στο event μου, αυτό θα επηρεάσει το Photobooth σας;

Ο φωτογράφος σας δεν επηρεάζει καθόλου το Photobooth και την ροή του. Το Photobooth θα έχει τοποθετηθεί σε σημείο σταθερό ώστε να γνωρίζει ο κόσμος που θα το βρει οποιαδήποτε στιγμή, οπότε σε καμία περίπτωση δεν εμπλεκόμαστε στην δουλειά του φωτογράφου