Στα πακέτα με τις απεριόριστες εκτυπώσεις, πόσες εκτυπώσεις μπορώ πραγματικά να βγάλω;

Στα πακέτα με τις απεριόριστες εκτυπώσεις, πόσες εκτυπώσεις μπορώ πραγματικά να βγάλω;

Οι απεριόριστες εκτυπώσεις που αναφέρονται στα πακέτα, περιλαμβάνουν εκτυπώσεις για όλους τους πρωταγωνιστές εκείνη την στιγμή στην φωτογραφία. Δηλαδή αν φωτογραφηθούν 6 άτομα, στο τέλος της φωτογράφισης, θα βγουν 6 εκτυπώσεις