Τι γίνεται με την προκαταβολή, σε περίπτωση ακύρωσης ή μεταφοράς του event;

Τι γίνεται με την προκαταβολή, σε περίπτωση ακύρωσης ή μεταφοράς του event;

Ο γενικός κανόνας είναι ότι για οποιονδήποτε λόγο ακυρωθεί ή μεταφερθεί το event, η προκαταβολή δεσμεύεται από την εταιρία.