Τι συμβαίνει στην περίπτωση που χρειαστώ περισσότερο χρόνο;

Τι συμβαίνει στην περίπτωση που χρειαστώ περισσότερο χρόνο;

Σε συνεννόηση με τους χειριστές που θα είναι εκείνη την στιγμή στο event σας, μπορείτε να κρατήσετε την παροχή όσο την χρειαστείτε παραπάνω με κόστος 50€/ώρα