Το Photobooth σας είναι με καμπίνα;

Το Photobooth σας είναι με καμπίνα;

Το Photobooth μας είναι κλειστού τύπου, που σημαίνει ότι δεν είναι όπως τα παλιά Photobooth με την κουρτίνα που μπαίναμε μέσα, αλλά υπάρχει άφθονος χώρος για να μπορούν να χωρέσουν και να κινούνται τα άτομα ανάμεσα στο κουτί του Photobooth και το Background που είναι από πίσω